Lisamay

LISA TA-ESPRITTỪ ĐỘC BẢN TỚI ĐA BẢN

LISA là cái tên gắn liền với các sản phẩm sáng tạo của Đặng Tố Anh, còn TA-esprit ghép từ tên viết tắt của chị và “esprit” trong tiếng Pháp, nghĩa là tinh thần, cảm hứng. Mỗi thiết kế của LISA TA-esprit đều mang cảm hứng sáng tạo và hơi thở tự do của một người một yêu cái đẹp, yêu nghệ thuật, yêu cuộc sống đến độ đắm say.

Bộ sưu tập mới

bộ sưu tập 1
bô sưu tập 2
bộ sưu tập 3

Nổi bật

Nổi Bật
Silver Rosalium
Silver Rosalium
heartshopping-cart

Silver Rosalium

1,850,000VND
Nổi Bật
Cozy Lotus
Cozy Lotus
heartshopping-cart

Cozy Lotus

1,850,000VND
Nổi Bật
Colorful Lily 03
Colorful Lily 03
heartshopping-cart

Colorful Lily 03

1,850,000VND
Nổi Bật
Colorful Lily 02
Colorful Lily 02
heartshopping-cart

Colorful Lily 02

1,850,000VND
Nổi Bật
Colorful Lily 01
Colorful Lily 01
heartshopping-cart

Colorful Lily 01

1,850,000VND
Nổi Bật
Golden Rose
heartshopping-cart

Golden Rose

1,050,000VND
The Poppy Song
The Poppy Song
heartshopping-cart

The Poppy Song

1,850,000VND
Nổi Bật
Silver Rosalium
Silver Rosalium
heartshopping-cart

Silver Rosalium

1,850,000VND
Rose Love and Joy
Rose Love and Joy
heartshopping-cart

Rose Love and Joy

1,850,000VND
December Green
December Green
heartshopping-cart

December Green

1,850,000VND
Nổi Bật
Cozy Lotus
Cozy Lotus
heartshopping-cart

Cozy Lotus

1,850,000VND
Nổi Bật
Colorful Lily 03
Colorful Lily 03
heartshopping-cart

Colorful Lily 03

1,850,000VND
Nổi Bật
Colorful Lily 02
Colorful Lily 02
heartshopping-cart

Colorful Lily 02

1,850,000VND
Nổi Bật
Colorful Lily 01
Colorful Lily 01
heartshopping-cart

Colorful Lily 01

1,850,000VND
The Poppy Song
heartshopping-cart

The Poppy Song

900,000VND
The Poppy Poem
heartshopping-cart

The Poppy Poem

900,000VND
Rosie Line
heartshopping-cart

Rosie Line

900,000VND

Photo Feedback

gallery 1 (7)
gallery 1 (6)
gallery 1 (5)
gallery 1 (4)
gallery 1 (3)
gallery 1 (2)
gallery 1 (1)
gallery 1